Top 10 of Rabiz 1999

1. Grisha Aghaxanyan - Garun E Bacvel
6:09 192 Kbit/s 8.46 MB MP3

2. Grisha Aghaxanyan - Shat-Shat Sirum Em
3:55 192 Kbit/s 5.39 MB MP3

3. Grisha Aghaxanyan - Pagh Aghpyuri Mot
4:08 192 Kbit/s 5.68 MB MP3

4. Grisha Aghaxanyan - 50 Tari (Remix)
5:30 192 Kbit/s 7.55 MB MP3

5. Grisha Aghaxanyan - Jana
5:17 192 Kbit/s 7.26 MB MP3

6. Grisha Aghaxanyan - Sting (Keghc @nkerner)
4:26 192 Kbit/s 6.09 MB MP3

7. Grisha Aghaxanyan - Bales
4:48 192 Kbit/s 6.58 MB MP3

8. Grisha Aghaxanyan - Srti Banalin
5:23 192 Kbit/s 7.4 MB MP3

9. Grisha Aghaxanyan - Yerevani Aghjiknerin
6:00 192 Kbit/s 8.25 MB MP3

10. Grisha Aghaxanyan - Namak
5:18 192 Kbit/s 7.29 MB MP3


<< Top 10 of Rabiz 1999 !!! >>

<<< >>>.
Copyright 2004 - 2022 Armnet. .